Služby 

Pri Atlassian produktoch zďaleka nejde len o ich nasadenie. Dôležité je tiež kvalitne postaviť základ, v čom sme my absolútnou špičkou. Dokážeme detailne zachytiť Vaše požiadavky, procesy bežiace vo firme a navrhnúť, akým spôsobom Vám prispôsobiť Atlassian produkty tak, aby slúžili účelu do bodky.

Okrem toho Vám v oblasti Atlassian produktov:

Zabezpečíme licencie

Radi pre Vás zabezpečíme kúpu licencií a akýchkoľvek rozširujúcich doplnkov najmä pre JIRA a Confluence. Oslovte nás, radi vám pripravíme ponuku.

Zabezpečíme upgrade

Ak v priebehu používania nastane situácia potreby navýšenia počtu užívateľov, nie je problém, aj s tým sa na nás môžete obrátiť.

Poskytneme konzultácie k využitiu a nasadeniu produktov Atlassian

Na základe analýzy procesov a Vašich potrieb Vám poradíme s využitím a nasadením Atlassian nástrojov a navrhneme riešenie.

Pomôžeme s nasadením, konfiguráciou a implementáciou

Po vybudovaní "základu" sme tu pre Vás aj na zvyšné kroky v podobe nasadenia produktov, reálnych nadstavení podľa požiadaviek a v prípade potreby aj na úpravy a prispôsobenia na Vašu mieru. Navyše vieme, ako celý proces nasadenia urobiť bezbolestne a tak, aby Vaši ľudia prijali zmeny v pohode, radi a bez problémov.

Vyvinieme pluginy na mieru a pomôžeme s add-ons

V prípade, že Vám existujúce rozširujúce produkty Atlassian (ADD-ONS) nepokryjú a nezabezpečia funkcionalitu, ktorú požadujete, sme pripravení vyvinúť pre Vás špecifické riešenie, ktoré Vám zastreší, čo potrebujete. Ak by sa predsa len podarilo nájsť v rámci hotových add-ons to pravé orechové, vieme Vám samozrejme pomôcť aj so zakúpením, integráciou a konfiguráciou takéhoto doplnku.

Pomôžeme s migráciou dát z iných podobných systémov 

Ak je treba, vieme pre Vás pripraviť aj migráciu dát z iných systémov (MediaWiki, Bugzilla, MS Sharepoint, MS Excel...) do Confluence alebo JIRA

Zabezpečíme integráciu na interné aj iné systémy

Veľkou výhodou Atlassian produktov je ich otvorené rozhranie, umožňujúce integráciu nielen na iné systémy.

Zabezpečíme školenia

Aby ste sa vy a Vaši ľudia v tom úplne nestratili, môžete sa na nás obrátiť aj v otázke školení, a to či už koncových používateľov alebo administrátorov. Poskytujeme predovšetkým školenia na JIRA a Confluence, nie je však problém zorientovať Vašich ľudí v aj v iných doplnkoch a rozširujúcich produktoch.

 • JIRA a Confluence user: Cieľom školenia je naučiť účastníkov ako efektívne využívať základnú funkcionalitu nástrojov JIRA a Confluence. Účastníci školenia sa naučia ako pracovať v prostredí týchto nástrojov. V JIRA sa naučia ako vytvárať, prideľovať, zdielať, komentovať úlohy, vytvárať si svoje vlastné nástenky, filtre na vyhľadávanie a podobne. V Confluence sa naučia ako vytvárať obsah, komentovať ho, zdielať, sledovať alebo spravovať vlastný pristor (space), atď.
 • JIRA a Confluence power user: Toto školenie je zamerané na pokročilejšiu funckionalitu nástrojov JIRA a Confluence, ktorú zväčša budú využívať manažéri alebo teamleadri. Školenie okrem základnej funcionality obsiahnutej v user školení vysvetľuje ako zakladať nové projekty, ako pridávať userov, ako spravovať komponenty, ako vytvárať skupiny, ako spravovať práva a prístupy v týchto projektových nástrojoch alebo pracovať s add-on managerom, ktorý ponúka rozšírenie funkcionality týchto nástrojov pomocou rôznych pluginov.
 • JIRA a Confluence admin: Školenie je určené pre pokročilých userov, zväčša administrátorov firemených systémov. Zameriava sa na postup inštalácie, upgradovania a celkového nastavenia JIRA a Confluence v rámci firemných systémov. Okrem toho sa účastníci naučia, aké sú možnosti rozšírenia funkcionality JIRA a Confluence, ako možno vytvoriť a spárovať vlastné pluginy a pod. Účastníci školenia získajú celkový pohľad na to, ako tieto systémy fungujú a ako sa spravujú.

Pomôžeme s Integráciou JIRA a Confluence

Realizujeme nasledujúce položky integrácie JIRA a Confluence

 • jednoduché linkovanie stránok z Confluence v JIRA, vyhľadávanie stránok z Confluence v JIRA
 • jednoduché linkovanie stránok z JIRA v Confluence
 • vkladanie reportov, portletov a filtrov z JIRA do Confluence
 • integrácia User managementu
 • zobrazovanie stránky z Confluence na Dashboarde JIRA (napr. novinky z projektov)
 • zobrazovanie všetkých aktivít projektu (v JIRA aj Confluence) na stránke projektu v JIRA
 • prepojenie projektov, spaces a úložísk JIRA, Confluence, SVN
 • synchronizácia user rolí medzi JIRA a Confluence

Poskytneme support a administráciu

Ako záverečnú bodku vieme poskytnúť Servisné služby na báze SLA, EEA support pre Atlassian produkty ako aj komplexný support (hosting, prevádzkovú podporu s rôznou SLA, vývojový a konzultačný support).

Hosting Atlassian produktov JIRA a Confluence

Vlastnosti:

 • vlastná dedikovaná inštancia produktu/riešenia,
 • možnosť pridávania príloh,
 • SSL zabezpečený prístup,
 • voliteľný anonymný prístup,
 • pravidelné zálohovanie,
 • proaktívny monitoring,
 • 24×7 dostupnosť,
 • priama konektivita do peeringového centra 1Gbps Six, 100Mbps.

Ceny JIRA alebo Confluence Hostingu

Počet používateľovMesačná platba (bez DPH)Ročná platba (bez DPH)Alokovaný diskový priestor
10100 €1,000 €30 GB
25250 €2,500 €30 GB
50300 €3,000 €50 GB
100400 €4,000 €50 GB
101 a viacpodľa dohodypodľa dohody50 GB –

Minimálna doba trvania kotraktu je 1 rok.