Riešenia

      Atlassian nástroje sú flexibilné. Dajú sa použiť rôznym spôsobom, v rôznych oblastiach. Dôverne poznáme ich všestranné využitie a na ich báze sme riešili mnoho požiadaviek, či už interných, alebo klientských.

      KOMPLEXNÉ FIREMNÉ RIEŠENIA NA JIRA

      JIRA je našou dlhodobou a dôležitou súčasťou, v podstate si fungovanie bez nej už ani nevieme predstaviť. V rámci EEA sme zašli o kus ďalej a JIRA využívame na pokrytie všetkých firemných procesov.

      Podpora backoffice 

      • Dovolenky: Od zažiadania o dovolenku až po jej schválenie kompetentnými. Zároveň tak máme prehľad kto na nej momentálne je, či kto sa na ňu v blízkej dobe chystá, čo umožňuje efektívny alokačný management.

      • Pracovné cesty: Od požiadavky na pracovnú cestu, jej schválenie, cez komunikáciu s BO ohľadom zabezpečenia ubytovania či dopravy, až po vyúčtovanie a ukončenie pracovnej cesty.

      Finančné oddelenie

      • Faktúry: V JIRA ich nielenže evidujeme, ale v nej aj zadávame podklady pre vystavené faktúry, plánujeme ich, schvaľujeme, evidujeme došlé faktúry a riadime ich úhradu. Máme prehľad o faktúrach po splatnosti a vieme generovať platobný príkaz do banky.
      • Cashflow: Vďaka evidencii všetkých faktúr, stavu ich zaplatenia/nezaplatenia a plánovanej fakturácie vieme generovať cashflow priamo z JIRA a mať tak prehľad o súčasnej finančnej bilancii, ako aj budúcnosti bez zbytočných excelov.
      • Inventár: Od evidencie inventáru v JIRA, cez schvaľovanie nákupov až po zabezpečenie hmotnej zodpovednosti

      Obchod

      • Evidencia obchodných prípadov: V JIRA sledujeme obchodné príležitosti, schvaľujeme predpredajné aktivity, pravdepodobnosť realizácie prípadu

      • Reporting: Vďaka JIRA máme prehľad o predpokladaných uzavretých obchodoch v čase a tak môžeme lepšie plánovať zdroje

      Projekt a portfólio manažment v EEA

      • Komplexný prehľad o konkrétnom projekte na jednom mieste: E>vidujeme obchodné prípady od ich vzniku, cez ich realizáciu až po napojenie na fakturáciu a evidenciu konkrétnych nákladov na projekt. Máme k dispozícii finančnú bilanciu projektu na jeden klik. 

      • Utilizácia zdrojov: V JIRA máme evidované všetky ľudské zdroje s nákladmi, dovolenkami a skillsetmi. Umožňuje nám to optimalizovať ich využitie na projektoch, mať prehľad o voľnej kapacite a efektivite zdrojov.

       

      OSTATNÉ RIEŠENIA NA JIRA

      V rámci nášho fungovania sme JIRA u klientov využili naozaj rôznym spôsobom. Aby ste videli, čo všetko sa v nej dá ešte pokryť, uvádzame zopár skúseností.

      • Digitalizačné workflow: Že je JIRA naozaj flexibilná a že môže slúžiť ako Workflow engine pre rôzne použitie svedčí aj nami navrhnuté špecifické digitalizačné workflow. JIRA tu zabezpečuje nielen monitorovanie stavu digitalizácie či jej plánovanie, ale aj samotné riadenie toku digitalizácie.
      • Podpora change managementu: Konfiguráciou JIRA sme tiež implementovali podporu životného cyklu rôznych business procesov. Podporili sme tak interné vývojové procesy IT oddelenia. Zároveň slúži na prioritizáciu požiadaviek biznisu a schvaľovanie biznis case.
      • Riadenie dodávok dielov: Na JIRA báze sme tiež postavili Systém evidencie a sprístupnenia procesu individuálne upravovaných áut od objednávky, cez prípravu a kompletizáciu až po fakturáciu zainteresovaným subjektom.