Odoo image and text block

Riaďte SLA svojho servisného tímu

JIRA Service Desk je nástroj maximálne zameraný na spoluprácu pri riadení servisu určený pre IT a servisné tímy. Je postavený na Atlassian JIRA, lídrovi na trhu, ktorý pomáha tímom dokončiť svoju prácu. JIRA Service Desk prináša nenáročný spôsob ako vykonávať servis, ktorý sa adaptuje sa na vaše potreby. 

Udržuje development a support na jednom mieste. Integrovať ho možno na ďalšie Atassian nástroje pre developerov. Pretvára tak svet IT - prepája incidenty s pôvodom problémov, takže je možné riešiť problémy proaktívne.

Ako organizácie riešia svoje problémy pomocou JIRA Service desk

 • Zákazníci majú centrálny portál a postupy ako vyriešiť požiadavky rôznych oddelení (IT, Finance, HR, Legal, Marketing...)

 • Spracujú viac požiadaviek a rýchlejšie vďaka automatizácii 
 • Pracujú spoločne lepšie vďaka prehľadnosti činností tímov a aktívnej spolupráci

Kľúčové vlastnosti

 • Jednoduchá samoobsluha - katalóg servisných požiadaviek, ktorý im pomáha sa ľahko zorientovať. Portál ponúka okamžitý pozitívny zážitok pre biznis od prvého dňa používania.

 • Integrovaná znalostná databáza - poskytuje prístup k hodnotným znalostiam vďaka prepojeniu s Confluence. Užívateľ vidí relevantné záznamy v databáze, čím odbremení servisných agentov od pýtania sa rovnakých otázok opakovane.

 • Plynúci ticket management s prispôsobiteľnými pravidlami distribúcie riešiteľom - je mapovaná na spôsob práce vášho tímu a pracuje s veľmi  flexibilným JIRA Query Language (JQL).

 • Množstvo SLAs - ihneď použiteľné out-of-box alebo si nastavte vlastné. Dovoľuje servisnému tímu proaktívne merať svoj výkon.

 • Spolupráca v reálnom čase - umožňuje IT tímu diskutovať riešenia online a vytvoriť HipChat rooms z tiketu na jeden klik. Ostanú notifikovaní o kritických udalostiach hneď ako vzniknú a nikdy nestratia históriu diskusie v prípade integrácie na HipChat.
 • Automatizácia - s jednoduchým a intuitívnym  UI, automatizovane prebiehajú aktivity založené na špecifických udalostiach a podmienkach, ktoré definuje administrátor Servis desku. Vytvorte si vlastné aktivity založené na pravidlách, aby ste informovali zákazníkov a notifikovali váš tím (napríklad o naplnení SLA).
 • JIRA Service Desk má pre každého vhodné a intuitívne rozhranie, takže je perfektné pre biznis tímy i zákazníkov.

IT tímy oceňujú JIRA Service Desk z 3 primárnych dôvodov:

 1. JSD je rýchlo nasaditeľný nástroj a umožňuje IT doručiť hodnotu už od prvého dňa používania
 2. Jednoduchý, nenáročný a používateľsky príjemný nástroj, ktorý umožní IT tímom sústrediť sa na to, čo je dôležité
 3. Reporting v reálnom čase a sledovanie SLAs.

 

Intuitívne prostredie

Prostredie nástroja je veľmi intutívne a prehľadné, ľahko ho zvládne aj úplny začiatočník.

Ľahko konfigurovateľná

Prvotnú konfiguráciu a základné nastavenia zvládnete aj samostatne už po nainštalovaní nástroja.

Rozšíriteľný nástroj

Nainštalovaním pluginov z Atlassian Marketplace alebo priamo od výrobcov rozšírite funcionalitu vašej JIRA.

Obľúbený nástroj

JIRA sa od roku 2002 stala jedným z najpopulárnejších nástrojov na projektové riadenie na trhu.

    Naše rozšírenia:

    Vyvinuli sme užitočné doplnky a reporty v JIRA:

    • Synchronizácie JIRA project roles s LDAP user groups Umožňuje synchronizáciu projektových rolí v JIRA so skupinami v LDAP
    • Vytváranie opakovateľných úloh v JIRA V JIRA je potrebné evidovať úlohy, ktoré sa inicializujú (vytvoria) v zvolený čas  automaticky a to buď jednorazovo alebo pravidelne s určeným opakovaním.
    • EEA Monthly Report JIRA Slúži na generovanie mesačného reportu odpracovaných hodín pre zvolený mesiac a zvolenú skupinu.
    • Portlet aktuálne vykázaných hodín v JIRA Súhrn pre prihláseného používateľa, ktorý umožňuje aktuálne prihlásenému používateľovi zobraziť počet hodín, ktoré  mal používateľ zalogovať do dnešného dňa a počet hodín, ktoré už zalogoval.
    • Kontrola reakčných časov v JIRA Úlohy zadávané v supporte majú zmluvne dohodnutý čas reakcie (response time) a čas opravy (repair time).
    • EEA Service report v JIRA Umožňuje vygenerovať report pre zvolený projekt a obdobie. Obsahuje informácie o priorite riešených úloh, odpracovanom čase, reakčnom a finálnom čase a informáciu o presiahnutí týchto časov podľa SLA.

    Naše služby:

    Ako dlhoročný experti v nástrojoch Atlassian Vám ponúkame nasledovné služby:

    • zabezpečíme pre Vás licencie
    • vyškolíme Vás
    • nasadíme a nakonfigurujeme Confluence vo vašom prostredí
    • zmigrujeme Vaše dáta a zintegrujeme nástroj so softvérom tretích strán
    • zlokalizujeme Váš systém do Slovenského a Českého jazyka
    • vyvinieme pre Vás dodatočné pluginy

    Prečítajte si kompletné info o našich službách.

    Politika Atlassian je taká, že v rámci predplatenej licencie má zákazník nárok na podporu a na všetky vylepšenia a nové verzie, ktoré počas daného obdobia budú uvedené na trh. Po skončení tejto doby má zákazník možnosť si predlžiť ročnú licenciu za polovičnú cenu pôvodnej ceny licencie, avšak bez možnosti prerušenia platenia licencie. Pokiaľ si zákazník nepredĺži ročnú licenciu, ostane mu plne funkčný softvér, ale príde o možnosť platenej podpory zo strany Atlassian a nových verzií. EEA vám rada pripraví ponuku na licencie za zaujímavú cenu,  kontaktujte nás