Odoo image and text block

Riaďte projekty, plánujte úlohy a reportujte.

JIRA Core je nástroj pre riadenie projektov a úloh pre biznis tímy. So svojimi prispôsobiteľnými workflowami JIRA Core podporí akýkoľvek proces Marketingu, HR, Financií, Legal alebo iných oddelení; a umožní pracovať členom tímu rýchlejšie a organizovanejšie.

Ako využívajú organizácie JIRA Core na riešenie problémov?

 • JIRA Core umožňuje biznis tímom sledovať všetky aktivity pre akýkoľvek projekt.

 • JIRA Core poskytuje transparentnosť pre všetkých členov tímu, takže každý vie, čo sa práve deje, a všetky činnosti - vrátane komentárov - sú organizované v JIRA, takže nie je nutné hľadať ich kdekoľvek inde.

 • JIRA Core poskytuje jednoduchú navigáciu a typy úloh, ktoré sú zamerané na kľúčové elementy dôležité práve pre biznis týmy.

 • Upraviteľné filtre v JIRA Core dovoľujú každému členovi týmu dostať sa k informácii, ktorú práve potrebuje.
 • JIRA Core poskytuje JIRA administrátorom jeden nástroj na riadenie rôznych workflowov pre všetky tímy.

Kľúčové výhody

 • Biznis templates

  • 3 biznis templates - úloha, projekt a riadenie procesu
  • upraviteľné workflows s cieľom odsledovať všetko od začiatku do konca
 • Sledovať a spolupracocvať

  • Visibilita toho, na čom členovia tímu pracujú, v akom je to stave a kedy to bude ukončené
  • @menovky na získanie pozornosti členov tímu a pre ich informovanosť o zmene stavu
 • Organizované informácie

  • Centrálne umiestnenie pre všetky informácie o projekte, napr. komentáre, súbory, dedlajny
  • Pokročilé JQL vyhľadávanie
  • Reporty a nástenky

Organizácie oceňujú JIRA Core najmä z týchto dôvodov

 • JIRA Core prichádza s troma templates, ktoré zodpovedajú tomu ako pracujú biznis tímy, výlučne s poliami, ktoré sú pre nich relevantné:

  • Task management - pre jednoduché odsledovanie úloh s workflow typu "To do - done"

  • Project management - pre tímy, ktoré fungujú v "projektovom móde", ako sú bežiace udalosti, marketingové kampane, sledovanie zmien (change management)

  • Process management - pre všetky tímy, ktoré pracujú na opakujúcich sa úlohách a "nekonečných projektoch" ako sú účtovné uzávierky alebo náborový proces

 • Zameraný na užívateľskú skúsenosť

  • Vytváranie úloh je veľmi jednoduché

  • Prehľad je viditeľný priamo na postrannom paneli 

  • Priame linky na dokumentáciu pre pomoc tímom začať úlohu / projekt / proces management

 • Priamy prístup k relenvantným úlohám s filtrami na mieru
  • ktoré úlohy sú otvorené a neboli ešte priradené niekomu v tíme
  • kroré úlohy je potrebné vybaviť v tomto týždni
  • ktoré úlohy sú po termíne

JIRA Core funkcie

Issues/úlohy

Issues/úlohy sú pracovné balíčky v JIRA Core. Každá úloha môže byť bližšie definovaná priradením typu úlohy (issue type). Napríklad projektová úloha môže mať nasledovné typy: administračná úloha, úloha na doplnenie, úloha na vytvorenie dokumentu. Ak má JIRA slúžiť ako asset manažment, môže úloha predstavovať jeden konkrétny majetok a typ úlohy bude druh tohoto majetku ako notebook, monitor, stolička. Úlohy sa potom posúvajú (postupujú, menia stav) v JIRA Core pomocou priradeného workflow, ktorý určuje, čo sa smie/nesmie s úlohou v nasledujúcom kroku diať.

A ako zoskupíme podobné úlohy? Pomocou projektov.

Projekty

Projekty sú spôsob, ako zoskupovať úlohy a aplikovať na ne spoločné pravidlá. Tieto pravidlá umožnia, že všetky úlohy majú v sebe informácie potrebné na ich presuny a sledovanie vo workflow. Každý projekt môže mať administrátora, ktorý najčastejšie býva i projektovým vlastníkom (lídrom). Používatelia JIRA Core môžu pracovať s úlohami vo viacerých projektoch, a tak vykonať všetky úlohy im pridelené, pričom ich stav je možné jednoducho sledovať.

Takže úlohy sú práca a sú zoskupené v projektoch. Čo je workflow a ako ovplyvňuje úlohy?

Workflows

Workflow diktuje, aký progres môže mať úloha v projekte. Wokflow môže byť tak jednoduchý alebo tak komplexný ako potrebujeme. Workflow často zodpovedá existujúcemu procesu a skladá sa zo statusov (krokov) a tranzícií (prechodov). Keď vytvoríme úlohu, je workflow k nej automaticky pridelené. Kam sa môže posúvať je stanovené prechodmi, ktoré sú z daného statusu povolené.


JIRA Core v porovnaní s inými riešeniami
 • existujúce nástroje

  • Email, Excel, Sharepoint 
   • informácie sú rozptýlené, každý spravuje svoju prácu samostatne, často neorganizovane

   • spolupráca je náročná - medzi oddeleniami, pobočkami, no často i v jednom tíme

   • málo prehľadné, nedostatok visibility

   • tímová práca je uložená v silách

  • JIRA Core - informácie na jednom mieste, dostupné pre všetkých, ktorých sa týkajú
 • Menšie nástroje

  • Trello, Asana, Basecamp, Wrike
   • užívatelia oceňujú jednoduchosť a možnosť jednoduchého nastavenia 
   • ako organizácia rastie, komplikujú sa možnosti ako riešiť škálovanie

  • JIRA Core je škálovateľné a flexibilné riešenie pre biznis tímy

 • Nové nástroje 

  • OnlyOffice, pipefy, TeamGantt, Redbooth...
   • Podobné nástroje vznikajú rýchlo, pretože ide o zaujímavý trh pre firmy
   • Podobné druhej skupine, tiež nejde o nástroje s plnohodnotným riešením potrieb
  • JIRA Core má prispôsobiteľné workflowy, ktoré sú skutočným prínosom pre každý biznis tím, a sú konkurenčnou výhodou 


Riešenie pre celú firmu/organizáciu

 • JIRA je veľmi "nákazlivá". Akonáhle začne v organizácii pracovať niektorí tím/oddelenie v tomto nástroji, je isté, že sa rýchlo pridajú ďalšie tímy. Našťastie je ľahko prispôsobiteľná rôznym potrebám.
 • Sú vytvorené a stále vznikajú nové rozšírenia do JIRA (add-ons), ktoré reagujú na ďalšie potreby zákazníkov.


Intuitívne prostredie

Prostredie nástroja je veľmi intuitívne a prehľadné, ľahko ho zvládne aj úplný začiatočník.

Ľahko konfigurovateľná

Prvotnú konfiguráciu a základné nastavenia zvládnete aj samostatne už po nainštalovaní nástroja.

Rozšíriteľný nástroj

Nainštalovaním pluginov z Atlassian Marketplace alebo priamo od výrobcov rozšírite funkcionalitu vašej JIRA.

Obľúbený nástroj

JIRA sa od roku 2002 stala jedným z najpopulárnejších nástrojov na projektové riadenie na trhu.

    Naše rozšírenia:

    Vyvinuli sme užitočné doplnky a reporty v JIRA:

    • Synchronizácie JIRA project roles s LDAP user groups Umožňuje synchronizáciu projektových rolí v JIRA so skupinami v LDAP
    • Vytváranie opakovateľných úloh v JIRA V JIRA je potrebné evidovať úlohy, ktoré sa inicializujú (vytvoria) v zvolený čas  automaticky a to buď jednorazovo alebo pravidelne s určeným opakovaním.
    • EEA Monthly Report JIRA Slúži na generovanie mesačného reportu odpracovaných hodín pre zvolený mesiac a zvolenú skupinu.
    • Portlet aktuálne vykázaných hodín v JIRA Súhrn pre prihláseného používateľa, ktorý umožňuje aktuálne prihlásenému používateľovi zobraziť počet hodín, ktoré  mal používateľ zalogovať do dnešného dňa a počet hodín, ktoré už zalogoval.
    • Kontrola reakčných časov v JIRA Úlohy zadávané v supporte majú zmluvne dohodnutý čas reakcie (response time) a čas opravy (repair time).
    • EEA Service report v JIRA Umožňuje vygenerovať report pre zvolený projekt a obdobie. Obsahuje informácie o priorite riešených úloh, odpracovanom čase, reakčnom a finálnom čase a informáciu o presiahnutí týchto časov podľa SLA.

    Naše služby:

    Ako dlhoročný experti v nástrojoch Atlassian Vám ponúkame nasledovné služby:

    • zabezpečíme pre Vás licencie
    • vyškolíme Vás
    • nasadíme a nakonfigurujeme Confluence vo vašom prostredí
    • zmigrujeme Vaše dáta a zintegrujeme nástroj so softvérom tretích strán
    • zlokalizujeme Váš systém do Slovenského a Českého jazyka
    • vyvinieme pre Vás dodatočné pluginy

    Prečítajte si kompletné info o našich službách.

    Politika Atlassian je taká, že v rámci predplatenej licencie má zákazník nárok na podporu a na všetky vylepšenia a nové verzie, ktoré počas daného obdobia budú uvedené na trh. Po skončení tejto doby má zákazník možnosť si predlžiť ročnú licenciu za polovičnú cenu pôvodnej ceny licencie, avšak bez možnosti prerušenia platenia licencie. Pokiaľ si zákazník nepredĺži ročnú licenciu, ostane mu plne funkčný softvér, ale príde o možnosť platenej podpory zo strany Atlassian a nových verzií. EEA vám rada pripraví ponuku na licencie za zaujímavú cenu, kontaktujte nás